《Bel-Zims口味必買攻略》💪💪嚟緊會去冬日美食節嘅朋友一定要留意喇!
之前就同你哋介紹過BEL ZIMS嘅麥脆片系列~脆卜卜麥脆片配合朱古力果然係好正嘅配搭😍
其實仲有一樣野同朱古力都好夾得埋㗎!就係榛子喇🌰🌰
➡️➡️Bel-Zims必買推薦口味《榛子黑朱古力》香味十足嘅榛子配合我地嘅比利時黑朱古力 配搭極佳 留在口腔果香令人回味無窮! ♥️♥️
另外小編提提大家Bel-Zims喺美食展嘅攤位編號係:NO.3U36 ✨✨
想試最正宗嘅比利時朱古力就一定要嚟攤位搵我哋喇!到時見💛