Bel-Zims 精選聖誕禮物

想買又健康又好味嘅聖誕禮物? Bel-Zims心水推介以下兩個系列:

皇牌朱古力麥脆片系列 Signature Cereal Collection

(售價: HK$78)

.採用比利時朱古力及全穀小麥

.100%全天然,絕不使用代脂朱古力、人造色素、香料或防腐添加劑

.健康有 「營」 之選

.香港本地新鮮製作

分別有黑朱古力、牛奶朱古力、白朱古力紅桑莓及白朱古力口味

 

果仁乾果系列Nuts & Fruit Collection

(售價: HK$78)

.採用比利時朱古力

.100%全天然,絕不使用代脂朱古力、人造色素、香料或防腐添加劑

.內餡分別選用土耳其榛子豆、法國橙條及美國無花果

.香港本地新鮮製作

黑朱古力咖啡豆、黑朱古力無花果、榛子黑朱古力以及黑朱古力橙條

立即到以下連結訂購:

皇牌朱古力麥脆片系列 Signature Cereal Collection

果仁乾果系列Nuts & Fruit Collection